DDC 658.4
Tác giả CN Haggerty, Don
Nhan đề Doing by Learning: The Business Capstone Experience of a Real World, work - based project / Don Haggerty
Thông tin xuất bản USA : Calm waters press, 2020
Mô tả vật lý xxvii, 239 p. ; 28 cm.
Từ khóa tự do Thực hành kinh doanh
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chất lượng cao
Môn học Dự án tốt nghiệp
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516011(1): 000140920
000 00000nam#a2200000u##4500
00169633
00220
0043CAF88D6-4044-4F8F-AD1D-2C966939C8BE
005202403061117
008240301s2020 xxu eng
0091 0
020 |a9781735769004
039|a20240306111825|bhuongnt|y20240301163005|zmaipt
0410 |aeng
044 |axxu
08204|a658.4|bHAG
1001 |aHaggerty, Don
24510|aDoing by Learning: |bThe Business Capstone Experience of a Real World, work - based project / |cDon Haggerty
260 |aUSA : |bCalm waters press, |c2020
300 |axxvii, 239 p. ; |c28 cm.
6530 |aThực hành kinh doanh
6530 |aThực hành
6530|aKinh doanh
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
691 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chất lượng cao
692 |aDự án tốt nghiệp
693 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516011|j(1): 000140920
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140920thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140920 TK_Tài liệu môn học-MH MH QTKD 658.4 HAG Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào