• Sách
  • 641.33 HOF
    Bản đồ thế giới cà phê = The world atlas of coffee :

DDC 641.33
Tác giả CN Hoffman, James
Nhan đề Bản đồ thế giới cà phê = The world atlas of coffee : Từ hạt đến pha chế - Khám phá, giải thích và thưởng thức cà phê / James Hoffman ; Hoàng Quang Anh, Nguyễn Nhã Nam dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Thế giới ; Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam, 2023.
Mô tả vật lý 268 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về cây cà phê, lịch sử việc uống cà phê của loài người, các phong cách thưởng thức cà phê trên thế giới, các nước sản xuất cà phê từ châu Phi, đến châu Á, châu Mỹ... những hình ảnh, bản đồ sinh động, cung cấp các thông tin cô đọng về nguồn gốc, hồ sơ hương vị, các vùng trồng cà phê nổi tiếng của từng quốc gia.
Thuật ngữ chủ đề Cà phê-Pha chế-Bảo quản-Thưởng thức-Sản xuất
Tác giả(bs) CN Hoàng, Quang Anh dịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Nhã Nam dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(1): 000140750
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169634
0021
0041C8F8E05-B2E1-4BB1-8702-D477FDFA6D5C
005202403061637
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043922691|c369.000
039|a20240306163800|bhuongnt|c20240301165423|dsinhvien|y20240301164409|zsinhvien
0411 |avie
044 |avm
08204|a641.33|bHOF
1001|aHoffman, James
24510|aBản đồ thế giới cà phê = The world atlas of coffee : |bTừ hạt đến pha chế - Khám phá, giải thích và thưởng thức cà phê /|cJames Hoffman ; Hoàng Quang Anh, Nguyễn Nhã Nam dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Thế giới ; Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam,|c2023.
300 |a268 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520 |aGiới thiệu về cây cà phê, lịch sử việc uống cà phê của loài người, các phong cách thưởng thức cà phê trên thế giới, các nước sản xuất cà phê từ châu Phi, đến châu Á, châu Mỹ... những hình ảnh, bản đồ sinh động, cung cấp các thông tin cô đọng về nguồn gốc, hồ sơ hương vị, các vùng trồng cà phê nổi tiếng của từng quốc gia.
65017|aCà phê|xPha chế|xBảo quản|xThưởng thức|xSản xuất
7000|aHoàng, Quang Anh|edịch
7000|aNguyễn, Nhã Nam |edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(1): 000140750
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000140750thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140750 TK_Tiếng Việt-VN 641.33 HOF Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào