• Giáo trình
  • Video bổ trợ bộ môn Giáo dục thể chất 1:
Nhan đề Video bổ trợ bộ môn Giáo dục thể chất 1: Thể dục nhịp điệu
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Thể dục
Từ khóa tự do Thể thao
Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng
Chuyên ngành Giáo dục thể chất - Quốc phòng
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00155880
0024
004DE5637BA-B082-4688-8D0E-B3D9DA22E576
005201908311205
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20190831120530|bthachvv|c20190831103311|dthachvv|y20190831103226|zthachvv
245|aVideo bổ trợ bộ môn Giáo dục thể chất 1:|bThể dục nhịp điệu
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aThể dục
653 |aThể thao
690 |aGiáo dục thể chất - Quốc phòng
691 |aGiáo dục thể chất - Quốc phòng
890|c1|a0
Comment