• Giáo trình
  • Video bổ trợ bộ môn Giáo dục thể chất 1:
Nhan đề Video bổ trợ bộ môn Giáo dục thể chất 1: Thể dục nhịp điệu
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục thể chất
Thuật ngữ không kiểm soát Thể dục
Thuật ngữ không kiểm soát Thể thao
Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng
Chuyên Ngành Giáo dục thể chất - Quốc phòng
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00155880
0024
004DE5637BA-B082-4688-8D0E-B3D9DA22E576
005201908311205
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20190831120530|bthachvv|c20190831103311|dthachvv|y20190831103226|zthachvv
245|aVideo bổ trợ bộ môn Giáo dục thể chất 1:|bThể dục nhịp điệu
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aThể dục
653 |aThể thao
690 |aGiáo dục thể chất - Quốc phòng
691 |aGiáo dục thể chất - Quốc phòng
890|c1|a0
Comment