• Giáo trình
  • Video bổ trợ bộ môn Giáo dục thể chất 2:
Nhan đề Video bổ trợ bộ môn Giáo dục thể chất 2:
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Thể dục
Từ khóa tự do Thể thao
Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng
Chuyên ngành Giáo dục thể chất - Quốc phòng
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00155885
0024
00493D7B191-5CEF-4430-B288-93CEA6C28B08
005201908311042
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20190831104215|bthachvv|c20190831104152|dthachvv|y20190831104047|zthachvv
245|aVideo bổ trợ bộ môn Giáo dục thể chất 2:
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aThể dục
653 |aThể thao
690 |aGiáo dục thể chất - Quốc phòng
691 |aGiáo dục thể chất - Quốc phòng
890|c1|a0
Comment