DDC 428.0071
Tác giả CN Hughes, John
Nhan đề Life : 2 / John Hughes, Paul Dummentt, Helen Stephenson.
Thông tin xuất bản Boston, MA. : National Geographic Learning, 2015.
Mô tả vật lý 175p. ; 30cm.
Phụ chú Student book
Thuật ngữ chủ đề English language -Study and teaching
Từ khóa tự do Textbooks
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Foreign speakers
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Chuyên ngành Ngoại ngữ 2
Môn học Ngoại ngữ 2_A1
Tác giả(bs) CN Dummentt, Paul.
Tác giả(bs) CN Stephenson, Helen.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000113230
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155915
0024
004AB791B5F-2E6E-4248-B056-9A950CED89CF
005201909051645
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190905164539|banhpt|c20190831181700|dhangctt|y20190831130420|zthuvt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.0071|bHUG
1001|aHughes, John
24510|aLife : |b2 / |cJohn Hughes, Paul Dummentt, Helen Stephenson.
260 |aBoston, MA. : |bNational Geographic Learning, |c2015.
300 |a175p. ; |c30cm.
500|aStudent book
65000|aEnglish language |xStudy and teaching
6530 |aTextbooks
6530 |aEnglish language
6530 |aGiáo trình
6530 |aNgôn ngữ Anh
6530 |aForeign speakers
6530|aNghiên cứu
691|aNgoại ngữ 2
692|aNgoại ngữ 2_A1
7001|aDummentt, Paul.
7001|aStephenson, Helen.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000113230
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113230 TK_Tiếng Anh 428.0071 HUG Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment