DDC 495.1824
Tác giả CN 杨, 寄洲
Nhan đề 汉语教程. 第三册, 上 / 杨寄洲; 杜彪 英译 (Yang Jizhou; Du Biao).
Thông tin xuất bản China : 北京语言大学出版社, 2016.
Mô tả vật lý 13, vii, 222 p. : ill. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Giảng dạy-Giáo trình.
Từ khóa tự do Study and teaching (Elementary)
Từ khóa tự do Chinese language
Từ khóa tự do Textbooks for foreign speakers
Từ khóa tự do English speakers
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113949-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157921
0021
00477F7BCB3-0288-4F30-8FC8-EF0F25073CD7
005202004011635
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9787561947739
039|a20200401163512|bhuongnt|c20200401160836|dhuongnt|y20200110142941|zanhpt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bYAN
1000|a杨, 寄洲
24510|a汉语教程. |n 第三册, |p上 / |c杨寄洲; 杜彪 英译 (Yang Jizhou; Du Biao).
260 |aChina :|b北京语言大学出版社,|c2016.
300 |a13, vii, 222 p. : |bill. ; |c26 cm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xGiảng dạy|vGiáo trình.
6530 |aStudy and teaching (Elementary)
6530 |aChinese language
6530 |aTextbooks for foreign speakers
6530 |aEnglish speakers
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113949-50
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113950 TK_Tiếng Trung 495.1824 YAN Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000113949 TK_Tiếng Trung 495.1824 YAN Sách 2