DDC 495.183
Tác giả CN 王尧美
Nhan đề 轻松汉语. 下册, 初级汉语听力 / 王尧美主编 ; 孙鹏程, 李昌炫翻译.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京大学出版社, 2006.
Mô tả vật lý 270 tr. ; 26 cm. + Kèm file MP3
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Chinese language
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Từ khóa tự do Listening comprehension
Từ khóa tự do Nghe hiểu
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(5): 000108056-7, 000108243, 000113905-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157923
0021
00481284611-A36B-42FF-B92C-6A2068898F77
005202005061425
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a9787301081891
039|a20200506142549|btult|c20200506142419|dtult|y20200110143457|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.183|bWAN
1000|a王尧美
24500|a轻松汉语. 下册, 初级汉语听力 /|c王尧美主编 ; 孙鹏程, 李昌炫翻译.
260 |aBeijing : |b北京大学出版社, |c2006.
300 |a270 tr. ; |c26 cm. +|eKèm file MP3
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aChinese language
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aListening comprehension
6530 |aNghe hiểu
6530 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(5): 000108056-7, 000108243, 000113905-6
890|a5|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108243 TK_Tiếng Trung 495.183 WAN Sách 5
2 000113905 TK_Tiếng Trung 495.183 WAN Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000113906 TK_Tiếng Trung 495.183 WAN Sách 2
4 000108056 TK_Tiếng Trung 495.183 WAN Sách 3
5 000108057 TK_Tiếng Trung 495.183 WAN Sách 4