DDC 495.183
Tác giả CN 杨雪梅.
Nhan đề 汉语听力教程. 第三册 / 杨雪梅编著.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京语言文化大学音像出版社, 2010.
Mô tả vật lý 2 v. (210;218 p.) : ill, ; 26cm. + 1 CD-ROM
Từ khóa tự do Thực hành tiếng
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(4): 000116229-32
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157927
0021
00406583C15-2F20-4C41-97E3-BCDED515D217
005202004011636
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |a9787561928240
039|a20200401163627|bhuongnt|c20200401162210|dhuongnt|y20200110151106|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.183|bYAN
1000 |a杨雪梅.
24510|a汉语听力教程. |n第三册 /|c杨雪梅编著.
260 |aBeijing : |b北京语言文化大学音像出版社, |c2010.
300 |a2 v. (210;218 p.) : |bill, ; |c26cm. +|e1 CD-ROM
6530 |aThực hành tiếng
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(4): 000116229-32
890|a4|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116230 TK_Tiếng Trung 495.183 YAN Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116229 TK_Tiếng Trung 495.183 YAN Sách 2
3 000116231 TK_Tiếng Trung 495.183 YAN Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
4 000116232 TK_Tiếng Trung 495.183 YAN Sách 4