DDC 495.1824
Tác giả CN 王俊毅
Nhan đề 成功之路: 提高篇·听和说 = Road to success. Lower intermediate listening and speaking / 王俊毅, author. 主编, 邱军 ; 副主编, 彭志平 ; 执行主编, 胡波 ; 编著, 王俊毅, 连敏.
Thông tin xuất bản 的北京 : 北京语言大学出版社, 2013.
Mô tả vật lý 2 v. (143 p. ; booklet 72p.) : ill. ; 29 cm + 1 MP3
Phụ chú Booklet contains recording script and key to exercises
Phụ chú Kèm file MP3
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Chinese language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề Chinese language-Spoken Chinese
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Giao tiếp-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Speaking skill
Từ khóa tự do Listening skill
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Nghe nói
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(4): 000116259-62
000 00000nam a2200000 a 4500
00157932
0021
004C3311DBD-2FA8-4D84-A372-F10A47A1D6C3
005202002201522
008170513s2013 ch| chi
0091 0
020|a9787561935736
035##|a1083170263
039|a20200220152257|bmaipt|c20200217145519|dtult|y20200110155848|zanhpt
0410 |achi
044|ach
08204|a495.1824|bWAN
1000|a王俊毅
24510|a成功之路: 提高篇·听和说 =|bRoad to success. Lower intermediate listening and speaking / |c王俊毅, author. 主编, 邱军 ; 副主编, 彭志平 ; 执行主编, 胡波 ; 编著, 王俊毅, 连敏.
260|a的北京 : |b北京语言大学出版社, |c2013.
300|a2 v. (143 p. ; booklet 72p.) : |bill. ;|c29 cm +|e1 MP3
500|aBooklet contains recording script and key to exercises
500|aKèm file MP3
650|vGiáo trình
65010|aChinese language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aChinese language|xSpoken Chinese
65017|aTiếng Trung Quốc|xGiao tiếp|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aSpeaking skill
6530 |aListening skill
6530 |aGiáo trình
6530 |aNghe nói
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(4): 000116259-62
890|a4|c1|b2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116259 TK_Tiếng Trung 495.1824 WAN Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116260 TK_Tiếng Trung 495.1824 WAN Sách 2
3 000116261 TK_Tiếng Trung 495.1824 WAN Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện The recording script and key to exercises
4 000116262 TK_Tiếng Trung 495.1824 WAN Sách 4 The recording script and key to exercises