DDC 495.1824
Tác giả CN 陈灼.
Nhan đề 桥梁 : 实用汉语中级教程 = Bridge : A Practical Intermediate Chinese Course / 陈灼主编 ; 周建民, 曾宪宇英文翻译.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京语言大学, 2018.
Mô tả vật lý 2v. (247p.;86p.) ; 29cm. + 扩展学习手册 ; Kèm MP3
Phụ chú Includes Supplementary book
Phụ chú Kèm file MP3
Từ khóa tự do Thực hành tiếng
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Trình độ trung cấp
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(4): 000116241-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157940
0021
004927A6958-35A9-4CCC-B14C-FD15A507701C
005202002201506
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9787561933756
039|a20200220150601|bmaipt|c20200220111505|dmaipt|y20200113094852|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bCHE
1000 |a陈灼.
24510|a桥梁 : 实用汉语中级教程 = |bBridge : A Practical Intermediate Chinese Course /|c陈灼主编 ; 周建民, 曾宪宇英文翻译.
260 |aBeijing : |b北京语言大学,|c2018.
300 |a2v. (247p.;86p.) ; |c29cm. + |e扩展学习手册 ; Kèm MP3
500|aIncludes Supplementary book
500|aKèm file MP3
6530 |aThực hành tiếng
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aTrình độ trung cấp
6530 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(4): 000116241-4
890|a4|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116242 TK_Tiếng Trung 495.1824 CHE Sách 1
2 000116243 TK_Tiếng Trung 495.1824 CHE Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000116244 TK_Tiếng Trung 495.1824 CHE Sách 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Supplementary book
4 000116241 TK_Tiếng Trung 495.1824 CHE Sách 4 Supplementary book