DDC 495.1824
Tác giả CN 杨寄洲
Nhan đề 汉语教程. 第一册, 下 / 杨寄洲, 杨寄洲 (Jizhou Yang; Biao Du).
Lần xuất bản 第三版
Thông tin xuất bản 的北京 : 北京语言大学出版社, 2016.
Mô tả vật lý 161 p. ; 26 cm + 1 audio disc (4 3/4 in.).
Thuật ngữ chủ đề Chinese language-Study and teaching (Elementary)
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Study and teaching (Elementary)
Từ khóa tự do Chinese language
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Textbooks for foreign speakers
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113935-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157950
0021
0040569133B-017E-4464-9E13-37FC407F131A
005202004011707
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9787561945476
039|a20200401170704|bhuongnt|c20200401170606|dhuongnt|y20200113111040|zanhpt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bYAN
1000 |a杨寄洲
24510|a汉语教程. 第一册, 下 / |c杨寄洲, 杨寄洲 (Jizhou Yang; Biao Du).
250 |a第三版
260 |a的北京 : |b北京语言大学出版社,|c2016.
300 |a161 p. ; |c26 cm + |e1 audio disc (4 3/4 in.).
65010|aChinese language|xStudy and teaching (Elementary)
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aStudy and teaching (Elementary)
6530 |aChinese language
6530 |aGiáo trình
6530 |aTextbooks for foreign speakers
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113935-6
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113935 TK_Tiếng Trung 495.1824 YAN Sách 1
2 000113936 TK_Tiếng Trung 495.1824 YAN Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện