DDC 495.6824
Tác giả CN 杨寄洲
Nhan đề 汉语教程(第3版). 第二册(上) / 杨寄洲编著 ; 杜彪英译.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京语言文化大学出版社, 2016.
Mô tả vật lý 228 tr. ; 19 cm.
Phụ chú Kèm file MP3
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ Trung Quốc-Giáo trình
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Dành cho người nước ngoài
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chinese language
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113955-6
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00157953
0021
004CC189096-BE3A-4B0D-9113-151A54A1A3CE
005202004011708
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|a9787561946381
039|a20200401170827|bhuongnt|c20200219144838|dtult|y20200113142458|zthuvt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.6824|bYAN
1000 |a杨寄洲
24500|a汉语教程(第3版). |n第二册(上) / |c杨寄洲编著 ; 杜彪英译.
260 |aBeijing : |b北京语言文化大学出版社, |c2016.
300 |a228 tr. ; |c19 cm.
500|aKèm file MP3
65017|aNgôn ngữ Trung Quốc|vGiáo trình
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aDành cho người nước ngoài
6530 |aGiáo trình
6530|aChinese language
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113955-6
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113956 TK_Tiếng Trung 495.6824 YAN Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000113955 TK_Tiếng Trung 495.6824 YAN Sách 2