DDC 495.183
Tác giả CN 王淑红
Nhan đề dịch Developing Chinese. Advanced speaking course
Nhan đề 发展汉语 : 高级口语 II 第二版 / 王淑红 编著. 李禄兴. 王瑞
Thông tin xuất bản Beijing : 北京语言大学, 2011.
Mô tả vật lý 199 tr. ; 30 cm
Phụ chú Kèm file MP3
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Giáo trình
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Đàm thoại
Từ khóa tự do Kĩ năng nói
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113927-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157955
0021
004D7F27321-F1E0-47A8-9114-45859A66DB31
005202002181632
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020|a9787561930717
039|a20200218163221|bmaipt|c20200217145742|dtult|y20200113150059|zthuvt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.183|bWAN
1000 |a王淑红
242|aDeveloping Chinese. Advanced speaking course
24500|a发展汉语 : |b高级口语 II 第二版 / |c王淑红 编著. 李禄兴. 王瑞
260 |aBeijing : |b北京语言大学, |c2011.
300 |a199 tr. ; |c30 cm
500|aKèm file MP3
65017|aTiếng Trung Quốc|vGiáo trình
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aĐàm thoại
6530 |aKĩ năng nói
6530|aGiáo trình
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113927-8
890|a2|c1|b3
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113928 TK_Tiếng Trung 495.183 WAN Sách 1 Hạn trả:16-07-2020
2 000113927 TK_Tiếng Trung 495.183 WAN Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện