DDC 495.1834
Tác giả CN 沈, 红丹.
Nhan đề 成功之路. 2, 进步篇 : 听和说 = Road to success. 2, upper elementary : listening and speaking / 沈 红丹.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京语言文化大学出版社, 2018.
Mô tả vật lý 2v. (170p.; 93p.) ; 29cm. + Kèm CD
Phụ chú Includes Textbook and Recording script
Phụ chú Kèm file MP3
Thuật ngữ chủ đề Chinese language-Textbooks for foreign speakers.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Nghe nói
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(4): 000116207-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157960
0021
004E6B1707B-1628-41B2-A7AC-6AF963CDF0AE
005202002201001
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9787561922088
039|a20200220100143|bmaipt|c20200217145157|dtult|y20200113155715|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1834|bCHE
1000 |a沈, 红丹.
24510|a成功之路. 2, 进步篇 : 听和说 = |bRoad to success. 2, upper elementary : listening and speaking /|c沈 红丹.
260 |aBeijing : |b北京语言文化大学出版社, |c2018.
300 |a2v. (170p.; 93p.) ; |c29cm. +|eKèm CD
500|aIncludes Textbook and Recording script
500|aKèm file MP3
65010|aChinese language|xTextbooks for foreign speakers.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aGiáo trình
6530 |aNghe nói
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(4): 000116207-10
890|a4|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116210 TK_Tiếng Trung 495.1834 CHE Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116207 TK_Tiếng Trung 495.1834 CHE Sách 2
3 000116209 TK_Tiếng Trung 495.1834 CHE Sách 3 Recording script
4 000116208 TK_Tiếng Trung 495.1834 CHE Sách 4 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Recording script