DDC 495.1824
Tác giả CN 戴桂芙
Nhan đề 初级汉语口语 : 课文英文翻译 = Elementary spoken Chinese / 戴桂芙,刘立新,李海燕.
Lần xuất bản 第三版
Thông tin xuất bản Beijing : 北京大学出版社, 2015.
Mô tả vật lý 140p. ; 30cm. + Kèm CD
Phụ chú Kèm file MP3
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Giáo trình
Từ khóa tự do Nghiên cứu và giảng dạy
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Nghe nói
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000116218-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157963
0021
0043BB066B9-1A05-45F2-ABA1-A37F171B253E
005202002171452
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9787301253885
039|a20200217145241|btult|c20200212154403|dtult|y20200113164740|zthuvt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bDAI
1000 |a戴桂芙
24510|a初级汉语口语 : 课文英文翻译 =|bElementary spoken Chinese /|c戴桂芙,刘立新,李海燕.
250|a第三版
260 |aBeijing : |b北京大学出版社, |c2015.
300 |a140p. ; |c30cm. +|eKèm CD
500|aKèm file MP3
65017|aTiếng Trung Quốc|vGiáo trình
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aGiáo trình
6530 |aNghe nói
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000116218-9
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116219 TK_Tiếng Trung 495.1824 DAI Sách 1
2 000116218 TK_Tiếng Trung 495.1824 DAI Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện