DDC 495.11
Tác giả CN 马业文.
Nhan đề 绕口令365 / 马业文, 高桦等编写.
Thông tin xuất bản Shen yang : 辽宁少年儿童出版社, 2011.
Mô tả vật lý 183tr. ; 26cm.
Phụ chú Kèm file MP3
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Cụm từ
Tác giả(bs) CN 高桦.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113983-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158003
0021
004D4B2399E-C6C0-4A33-A192-BF7C8F7D8D62
005202007081125
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9787531552710
039|a20200708112543|bhoabt|c20200219143049|dmaipt|y20200115090509|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.11|bMAY
1000 |a马业文.
24510|a绕口令365 /|c马业文, 高桦等编写.
260 |aShen yang : |b辽宁少年儿童出版社,|c2011.
300 |a183tr. ; |c26cm.
500|aKèm file MP3
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aCụm từ
7000 |a高桦.
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113983-4
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113984 TK_Tiếng Trung 495.11 MAY Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000113983 TK_Tiếng Trung 495.11 MAY Sách 2