DDC 495.1834
Tác giả CN 刘颂浩.
Nhan đề 新中级汉语听力. 上册I : 课文 = New Intermediate Chinese Listening Course / 刘颂浩, 马秀丽编著.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京大学出版社, 2003.
Mô tả vật lý 137tr. ; 26cm.
Phụ chú Kèm file MP3
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Kĩ năng nghe
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN 马秀丽.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000116247-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158004
0021
004AE663BCE-5323-42BF-B4B8-ECC5068CC6E9
005202002180819
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |a9787301065273
039|a20200218081941|btult|c20200217144323|dtult|y20200115090638|zthuvt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1834|bLIU
1000 |a刘颂浩.
24510|a新中级汉语听力. 上册I : 课文 =|bNew Intermediate Chinese Listening Course / |c刘颂浩, 马秀丽编著.
260 |aBeijing : |b北京大学出版社,|c2003.
300 |a137tr. ; |c26cm.
500|aKèm file MP3
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aGiáo trình
7000 |a 马秀丽.
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000116247-8
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116247 TK_Tiếng Trung 495.1834 LIU Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116248 TK_Tiếng Trung 495.1834 LIU Sách 2