DDC 495.1824
Tác giả CN 张莉
Nhan đề 进阶式对外汉语系列教材.成功之路. 起步篇 第2册 : Road to success II : Lower elementary / 杨楠.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京语言大学, 2008.
Mô tả vật lý 181 p.+ worksheet (48tr.) : ill. ; 29 cm. + MP3.
Phụ chú Kèm file MP3
Thuật ngữ chủ đề Chinese Language.-Manual for foreigners.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Sách cho người nước ngoài-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Chinese language
Từ khóa tự do Manual for Foreigners
Từ khóa tự do Sách cho người nước ngoài
Tác giả(bs) CN 杨楠.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000116254-5
000 00000cam a2200000 a 4500
00158015
0021
0048CD6D420-CF9A-418A-BB6F-3CE384E97D60
005202002201513
008170525s2008 ch| chi
0091 0
020|a9787561921906
035##|a1083196326
039|a20200220151329|bmaipt|c20200217144618|dtult|y20200115141441|zthuvt
0411 |achi|aeng
044|ach
08204|a495.1824|bZHA
1000|a张莉
24510|a进阶式对外汉语系列教材.成功之路. 起步篇 第2册 : |bRoad to success II : Lower elementary /|c杨楠.
260|aBeijing :|b北京语言大学, |c2008.
300|a181 p.+ worksheet (48tr.) :|bill. ;|c29 cm. +|eMP3.
500|aKèm file MP3
65010|aChinese Language.|xManual for foreigners.
65017|aTiếng Trung Quốc|xSách cho người nước ngoài|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aChinese language
6530 |aManual for Foreigners
6530 |aSách cho người nước ngoài
7000 |a杨楠.
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000116254-5
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116255 TK_Tiếng Trung 495.1824 ZHA Sách 1
2 000116254 TK_Tiếng Trung 495.1824 ZHA Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện