DDC 658.8
Tác giả CN Lewi, Georges
Nhan đề Branding management : la marque, de l'idée à l'action / Georges Lewi, Jérôme Lacoeuilhe.
Lần xuất bản 3e éd.
Thông tin xuất bản Montreuil : Pearson, 2018
Mô tả vật lý xvi, 549. : ill. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Thuật ngữ chủ đề Marques de commerce
Thuật ngữ chủ đề Produits commerciaux-Gestion
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Thương hiệu
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Truyền thông doanh nghiệp
Môn học Xây dựng và phát triển thương hiệu
Tác giả(bs) CN Lacoeuilhe, Jérôme.
Địa chỉ 200K. NN Pháp(1): 000122844
000 00000nam#a2200000u##4500
00164497
00220
004E0797BF2-48F3-4FD5-9BB9-B0E86AEC94DD
005202204011059
008220114s2018 fr fre
0091 0
020 |a9782326001992
039|a20220401105920|btult|c20220114140350|dhuongnt|y20220112111320|zanhpt
0410 |afre
044 |afr
08204|a658.8|bLEW
1001 |aLewi, Georges
24510|aBranding management : |bla marque, de l'idée à l'action / |cGeorges Lewi, Jérôme Lacoeuilhe.
250 |a3e éd.
260 |aMontreuil :|bPearson,|c2018
300 |axvi, 549. :|bill. ;|c24 cm.
65000|aMarketing
65000|aMarques de commerce
65010|aProduits commerciaux|xGestion
6530 |aTiếp thị
6530 |aThương hiệu
690 |aTiếng Pháp
691 |aTruyền thông doanh nghiệp
692 |aXây dựng và phát triển thương hiệu
693 |a.
7001 |aLacoeuilhe, Jérôme.
852|a200|bK. NN Pháp|j(1): 000122844
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000122844thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000122844 K. NN Pháp 658.8 LEW Tài liệu Môn học 1

Không có liên kết tài liệu số nào