• Sách
  • 658.8 RAJ
    Quantum marketing :

DDC 658.8
Tác giả CN Rajamannar, Raja
Nhan đề Quantum marketing : Bộ công cụ tiếp thị trong thế giới siêu kết nối / Raja Rajamannar ; Hương Giang dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công Thương ; Công ty Cổ phần Sách Alpha, 2022
Mô tả vật lý 199 tr. : minh họa ; 25 cm.
Tóm tắt Chia sẻ những cách tư duy tương lai mà tất cả các doanh nghiệp phải xem xét lại toàn bộ bối cảnh tiếp thị của họ để duy trì sự phù hợp và thành công bằng cách phát triển các chiến lược tiếp thị mang tính cách mạng đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.
Thuật ngữ chủ đề Tiếp thị
Từ khóa tự do Tiếp thị
Tác giả(bs) CN Hương Giang dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139813-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00169090
0021
004F38A4368-E483-4F3A-8BDD-EC8374CF6D85
005202309191031
008230915s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786043623031|c349.000 vnd
039|a20230919103138|bhuongnt|c20230918145434|dhuongnt|y20230915145331|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a658.8|bRAJ
1001 |aRajamannar, Raja
245 |aQuantum marketing :|bBộ công cụ tiếp thị trong thế giới siêu kết nối /|cRaja Rajamannar ; Hương Giang dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Công Thương ; Công ty Cổ phần Sách Alpha,|c2022
300 |a199 tr. :|bminh họa ;|c25 cm.
520 |aChia sẻ những cách tư duy tương lai mà tất cả các doanh nghiệp phải xem xét lại toàn bộ bối cảnh tiếp thị của họ để duy trì sự phù hợp và thành công bằng cách phát triển các chiến lược tiếp thị mang tính cách mạng đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.
65007|aTiếp thị
6530 |aTiếp thị
7000 |aHương Giang|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139813-4
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139813thumbimage.jpg
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139813 TK_Tiếng Việt-VN 658.8 RAJ Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000139814 TK_Tiếng Việt-VN 658.8 RAJ Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào