• Sách
  • 133 LOB
    Lỗ Ban Kinh toàn thư :

DDC 133
Tác giả CN Lỗ, Ban
Nhan đề Lỗ Ban Kinh toàn thư : Tác phẩm kinh điển về thuật chọn ngày tốt, phong thủy kiến trúc Trung Hoa cổ đại / Lỗ Ban ; Thanh Huệ dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hồng Đức, 2022
Mô tả vật lý 317 tr. : hình vẽ ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Phong thủy-Trung Quốc-Kiến trúc
Từ khóa tự do Phong thủy
Từ khóa tự do Cổ đại
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Trung Quốc
Tác giả(bs) CN Thanh Huệ dịch
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139809-10
000 00000nam#a2200000u##4500
00169091
0021
00433157A3A-6B86-4DD7-99EE-F14A1E77C205
005202309191031
008230915s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786043809619|c250.000 vnd
039|a20230919103109|bhuongnt|c20230918145319|dhuongnt|y20230915150727|zhuongnt
0411 |avie
044 |avm
08204|a133|bLOB
1000 |aLỗ, Ban
24510|aLỗ Ban Kinh toàn thư :|bTác phẩm kinh điển về thuật chọn ngày tốt, phong thủy kiến trúc Trung Hoa cổ đại /|cLỗ Ban ; Thanh Huệ dịch.
260 |aHà Nội :|bNxb. Hồng Đức,|c2022
300 |a317 tr. :|bhình vẽ ;|c27 cm.
65017|aPhong thủy|bTrung Quốc|xKiến trúc
6530 |aPhong thủy
6530 |aCổ đại
6530 |aKiến trúc
6530 |aTrung Quốc
7000 |aThanh Huệ|edịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139809-10
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139809thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139809 TK_Tiếng Việt-VN 133 LOB Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000139810 TK_Tiếng Việt-VN 133 LOB Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào