• Sách
  • 158.1 LEN
    Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu /

DDC 158.1
Tác giả CN Lê, Bảo Ngọc
Nhan đề Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu / Lê Bảo Ngọc.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 290 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Tâm lí cá nhân
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt-VN(2): 000139767-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169092
0021
004820BB5EF-1E1D-49BD-BA33-0AF750840088
005202309181437
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043659818
039|a20230918143748|bhuongnt|y20230915161538|zanhpt
0410 |avie
044 |avm
08204|a158.1|bLEN
1000 |aLê, Bảo Ngọc
24510|aKhông phải sói nhưng cũng đừng là cừu / |cLê Bảo Ngọc.
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2023
300 |a290 tr. ; |c21 cm.
65007|aTâm lí học ứng dụng
6530 |aTâm lí cá nhân
6530 |aCuộc sống
6530 |aTâm lí học ứng dụng
852|a100|bTK_Tiếng Việt-VN|j(2): 000139767-8
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/viet/000139767thumbimage.jpg
890|a2|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000139768 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 LEN Sách 1
2 000139767 TK_Tiếng Việt-VN 158.1 LEN Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào