LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Dmd Serials View 
Ngày phát hành Thư viện Ghi chú Số Mô tả tình trạng Mã thuê bao
01/5/2019 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Vol. 3, N⸰ 2/2019 Dự kiến 179
01/1/2019 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Tặng Vol. 3, N⸰ 1/2019 Đã về 179