LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Dmd Serials View 
Ngày phát hành Thư viện Ghi chú Số Mô tả tình trạng Mã thuê bao
01/2/2019 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Số 2, 02/2019 Dự kiến 191
01/1/2019 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Mới đặt, mới về Số 1, 01/2019 Đã về 191