LỄ TRAO TẶNG SÁCH ĐẠI TỪ ĐIỂN GIÁO KHOA SÉC - VIỆT
Sáng ngày 6/4/2023 Trường Đại học Hà Nội và Thư viện rất vinh dự được đón tiếp Nhà ngôn ngữ học, kỹ sư : Nguyễn Quyết Tiến, tác giả Bộ Đại từ điển giáo khoa Séc Việt – một công trình có giá trị lớn trong lĩnh vực ngôn ngữ và có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động ngoại giao về thăm và tặng sách cho Thư viện Trường.
Đây cũng là một sự kiện có ý nghĩa trong bối cảnh mà Thư viện trường Đại học Hà Nội đang nỗ lực chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa đọc hưởng ứng phong trào phát triển văn hóa đọc trong toàn quốc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động phát động nhân Ngày sách Việt Nam (21/4), ngày sách và bản quyền thế giới (23/4).
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ trao tặng sách.
Bình luận