Tìm tin trên Internet

 

Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet:

Để sử dụng công cụ tìm kiếm Google Search bạn hãy mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ : http://www.google.com.vn

 
 
  • Dùng dấu ngoặc kép (" ")

   ​Trường hợp bạn muốn tìm kiếm một thứ gì đó cụ thể, hãy dùng dấu ngoặc kép (" "). Điều này sẽ giúp giảm tải công việc cho bộ máy tìm kiếm của Google. Khi giới hạn mục tiêu tìm kiếm trong dấu ngoặc kép thì hệ thống tìm kiếm sẽ  dò tìm các câu chính xác theo những gì bạn đã nhập. Thao tác này giúp bạn định vị được những thông tin cụ thể mà đôi khi chúng bị ẩn trong những thứ khác nếu không rút ngắn nó một cách chính xác.

 
 

 

  • Dùng dấu hai chấm (:) để tìm kiếm ở một trang web cụ thể
Ví dụ: nanocovax site:chinhphu.vn
 
 
 
  • Dùng bổ sung thêm các  từ khóa hỗ trợ tìm kiếm: 
 Ví dị  "giáo trình tin học đại cương" filetype:doc
 
 

 

Lưu ý: Có thể tìm kiếm theo các dạng file: doc; pdf; ppt.

  •  Phối hợp nhiều từ khóa hỗ trợ trong một câu lệnh tìm kiếm
 Ví dụ : "giáo trình tin học đại cương" filetype:doc site:.vn
 
 
 
 
Lưu ý: Ta có các từ khóa hỗ trợ tìm kiếm như : filetype; site; inurl; AND; OR; NOT; NEAR;...
 
  • Dùng dấu sao (*) để thay thế
Khi bạn sử dụng dấu sao để thay thế cho một ký tự hay từ ngữ nào đó, Google Search sẽ tự động làm đầy nó sau. Thao tác này là một cách thông minh để tìm lời của bài hát nếu bạn không thể thuộc hết chúng. Ví dụ như cú pháp dưới đây:
come*right now*me
 
Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm nhiều hơn mà không cần phải nhớ công thức khi sử dụng Google Advanced Search
 
 
Nguồn: sưu tầm
 
 
Bài viết liên quan
Bình luận