ĐẶT MƯỢN TRƯỚC TÀI LIỆU ( KHI TÀI LIỆU ĐANG CÓ NGƯỜI SỬ DỤNG)

1. Chính sách:

- Áp dụng đối với các tài liệu được phép đặt mượn của Thư viện

- Tài liệu chỉ có thể được Đặt mượn khi đang ở trạng thái có người đang mượn

- Bạn đọc được phép đặt mượn 02 tài liệu, thời gian hiệu lực trong vòng 7 ngày. Sau thời gian đó thư viện sẽ ưu tiên cho người đặt mượn tiếp theo.

- Khi tài liệu có từ 2 người đặt mượn trở lên. Lượt mượn theo thứ tự như sau: Người đặt mượn trước sẽ có quyền mượn trước, nếu sau 1 ngày tài liệu chưa được mượn thì sẽ đến lượt người đặt mượn tiếp theo.

 2. Các bước thực hiện:

Để đặt mượn trước tài liệu đang được mượn trong thư viện, bạn đọc thực hiện các bước:

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin theo đường link: http://lib.hanu.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản bạn đọc

Bước 3: Chọn Mục "Thông tin đặt mượn "

Bước 4 : Tìm kiếm tài liệu cần đặt mượn => mở tab Đầu mục để thực hiện đặt mượn tài liệu.

Tài liệu cho phép đặt mượn: mã vạch đầu mục sẽ hiển thị màu xanh, đưa chuột vào có link liên kết đến giao diện đặt mượn.

Tài liệu không cho phép đặt mượn: mã vạch đầu mục hiển thị màu đen, kích chọn không có link liên kết. 

Bước 5: Kích chọn vào đầu mục muốn đặt mượn, chọn đích danh mã vạch vừa chọn hoặc 1 đầu mục bất kỳ thuộc tài liệu đó => Kích Tiếp tục

Bước 6: Lựa chọn ngày đặt mượn, nhập ghi chú nếu có => Kích Chấp nhận để hoàn thành quá trình đặt mượn.

* Bạn đọc có thể xem lại thông tin đặt mượn của mình: bao gồm những tài liệu đang đặt và từng đặt bằng cách:

Kích vào Thông tin đặt mượn để xem toàn bộ các Yêu cầu và Lịch sử đặt mượn.

Tại mục Yêu cầu, bạn đọc có thể xem, sửa hoặc hủy bỏ các yêu cầu đang đặt mượn của mình.

Mục Lịch sử đặt mượn hiển thị toàn bộ các tài liệu bạn đọc từng đặt mượn, gồm cả các yêu cầu được phục vụ và bị từ chối.

Bình luận