MƯỢN - TRẢ TÀI LIỆU

1. Chính sách

  • Áp dụng đối với nhóm bạn đọc được phép mượn tài liệu.
  • Áp dụng đối với các dạng tài liệu được mượn  

 

2. Quy trình

  • Mượn tài liệu: 
    • ​B1: Tại máy ghi mượn, bấm nút OK giao diện bên Mượn

B2:  Đưa thẻ thư viện của bạn (phần chứa mã barcode) vào vị trí đầu đọc mã vạch. Khi hệ thống nhận diện đúng bạn đọc sẽ hiển thị thông tin bạn đọc.

B3: Đặt tài liệu muốn mượn lên và đợi giao diện màn hình hiển thị tất cả các tài liệu mượn. Sau khi hoàn thành quá trình mượn/ gia hạn tài liệu. Nhấn nút “Kết thúc” để kết thúc quá trình.

Lưu ý: Bạn đọc cần chuẩn bị thẻ sinh viên và kiểm tra kĩ tình trạng tài liệu trước khi mượn. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản tài liệu trong thời gian mượn tài liệu.

 

  • TRẢ TÀI  LIỆU

TRẢ TÀI LIỆU TẠI GIÁ TRẢ SÁCH TỰ ĐỘNG ( TẦNG 1 THƯ VIỆN) 

 

​B1:  Đặt sách lên giá trả sách tự động, sau đó quan sát màn hình máy tính bên cạnh.

B2: Kiểm tra thông tin sách, tình trạng trả và in biên lai nếu cần.

 

 

TRẢ TÀI LIỆU TẠI MÁY MƯỢN - TRẢ - GIA HẠN

( TẠI TẦNG 2 THƯ VIỆN)

 

Kiểm tra thông tin sách, tình trạng trả trên màn hình

 

 

Lưu ý: Bạn đọc trả tài liệu và tự sắp xếp tài liệu lên giá theo đúng vị trí quy định

Bình luận