Thư viện trường đại học trong bối cảnh chuyển đổi số
Sáng ngày 19/10/2022, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Thư viện trường đại học trong bối cảnh chuyển đổi số” tại Thư viện . Tham dự hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, các Thầy Cô là cán bộ, giảng viên Nhà trường và các em học sinh Hanu đặc biệt là sự góp mặt của các anh/chị đại diện của các Thư viện trường bạn.
Hội thảo tập trung bàn thảo những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số thư viện đại học như: Cơ sở pháp lý trong chuyển đổi số thư viện đại học; Chuyển đổi số thư viện đại học và vấn đề tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người học; Giải pháp công nghệ trong chuyển đổi số thư viện đại học; Giải pháp xây dựng, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, nguồn nhân lực số và dữ liệu số trong thư viện đại học…
Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:
Bình luận