MƯỢN - TRẢ TÀI LIỆU

Mượn/gia hạn/trả tài liệu

1. Chính sách

 • Áp dụng đối với nhóm bạn đọc được phép mượn tài liệu.
 • Áp dụng đối với các dạng tài liệu được mượn  

- Số lượng tài liệu 3 tài liệu/lần bao gồm:

+ Tài liệu tham khảo (sách)

Thời gian: 2 tuần/ tài liệu (14 ngày) ; Gia hạn 2 lần/tài liệu (14 ngày/lần)

+ Tài liệu giáo trình:

Thời gian: 4 tuần/tài liệu (28 ngày) ; Gia hạn 1 lần/tài liệu (28 ngày)

+ Báo, tap chí:

Thời gian: 2 tuần/ tài liệu (14 ngày) ; Không gia hạn

+ Tài liệu có dấu đỏ:

Không được mượn

2. Quy trình

 • Mượn tài liệu:

http://lib.hanu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/Images/Anhdangwebdichvu/New%20folder/1.jpg 

 

Bước 2:

 • Đưa thẻ thư viện của bạn (phần chứa mã barcode) vào vị trí đầu đọc mã vạch
 • Khi hệ thống nhận diện đúng bạn đọc sẽ hiển thị thông tin bạn đọc

Bước 3:

 • Để mượn tài liệu: đặt tài liệu muốn mượn lên bục và đợi giao diện màn hình hiển thị tất cả các tài liệu mượn
 • Để gia hạn tài liệu: đặt tài liệu cần gia hạn lên bục sau đó nhấn nút “Gia hạn
 • Sau khi hoàn thành quá trình mượn/ gia hạn tài liệu. Nhấn nút “Kết thúc” để kết thúc quá trình

Lưu ý: Bạn đọc cần chuẩn bị thẻ sinh viên và kiểm tra kĩ tình trạng tài liệu trước khi mượn. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản tài liệu trong thời gian mượn tài liệu.

 • Trả tài liệu: 

Bước 1:

 • Nhấn chọn “OK” bên phía giao diện “Trả” để trả tài liệu
 • Đặt tài liệu muốn trả lên bục
 

Bước 2:

 • Trên giao diện sử dụng sẽ hiển thị tất cả tài liệu được trả lại
 • Nhấn nút “Kết thúc” để kết thúc quá trình trả tài liệu

 

Lưu ý: Bạn đọc trả tài liệu và tự sắp xếp tài liệu lên giá theo đúng vị trí quy định

Bình luận