Tác giả Chủ đề:Hanu Connections - Ứng dụng kết nối Cựu sinh viên đầu tiên trên nền tảng số
chanh
Số bài: 29
Avatar image
Ngày đăng:23-Thg8-21

Hệ thống Website và Ứng dụng Hanu Connections của Trường Đại học Hà Nội (1959-2019) ra đời như một ngôi nhà Hanu trong kỷ nguyên 4.0 để tất cả các thế hệ Cựu sinh viên - Sinh viên được trở về, được kết nối cùng tạo ra những giá trị tốt đẹp và bền vững.