Tác giả Chủ đề:SAGE Research Methods Overview
chanh
Số bài: 22
Avatar image
Ngày đăng:23-Thg8-21

SAGE Research Methods” - Công cụ nghiên cứu trực tuyến trên cơ sở dữ liệu điện tử.
Hơn 1.000 đầu sách điện tử, tạp chí chất lượng về phương pháp nghiên cứu, thống kê, phân tích đánh giá trong nghiên cứu.SAGE cung cấp trên 150.000 trang sách, tạp chí, dữ liệu tham khảo, hơn 720 đầu sách, 26 video và trên 1,400 chủ đề theo phương pháp định tính và định lượng, cùng với bản đồ phương pháp (Method Map). Sage hỗ trợ một cách tối ưu và tiết kiệm thời gian cho người dùng trong từng công đoạn nghiên cứu. Với SAGE Research Methods, các nhà nghiên cứu có thể khám phá phương pháp lựa chọn của họ theo chiều sâu và chiều rộng của nội dung, mở rộng hoặc tinh chỉnh tìm kiếm của họ khi cần thiết.