TUẦN LỄ VĂN HÓA ĐỌC HANU NĂM 2023
 
Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4),ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4; Hưởng ứng ngày Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động;
Thư viện tổ chức Tuần lễ văn hóa đọc với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”
- Thời gian: Từ 18 - 20/04/2023
***NỘI DUNG TUẦN LỄ VĂN HOÁ
- Không gian giới thiệu sách văn học Nhã Nam ,
- Không gian đọc thân thiện và tủ sách giao lưu.
Địa điểm: Sân trước Hội trường lớn
- Không gian giới thiệu sách xuất bản
Địa điểm: Sân trước hội trường lớn
- Không gian trưng bày triển lãm sách
Địa điểm: Tầng 2 thư viện
- Hội nghị bạn đọc 2023
Thời gian: từ 9h00 - 10h50, ngày 18 tháng 4 năm 2023
Địa điểm : Tầng 4 Thư viện
Trân trọng kính mời Thầy Cô và các bạn đến tham dự.