GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG TỚI 76 NĂM KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

 

“Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống, đạo lý được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ – những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Truyền thống, tư tưởng đó mãi mãi được lưu giữ và phát huy trong phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta trong thời đại mới. Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) Thư viện giới thiệu tới quý Thầy cô và các bạn Thư mục chuyên đề  Từ truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đến tư tưởng Hồ Chí Minh về thương binh, liệt sĩ.

Trân trọng giới thiệu: