HỘI THẢO KHOA HỌC:"QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC THƯ VIỆN ĐẠI HỌC
Sáng ngày 14/12/2023 Thư viện phối hợp với Liên hiệp Thư viện các trường đại học phía Bắc (NALA) tổ chức Hội thảo khoa học tại Trường Đại học Hà Nội với chủ đề: "QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM".
Đến tham dự hội thảo có: Ths. Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện; Ths. Nguyễn Hữu Giới Chủ tịch Hội Thư viện; TS. Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch NALA, Viện trưởng Viện NCPTTTS; Ths.Phạm Ngọc Lan, Hiệp hội Đại học & Cao đẳng; PGS.TS. Trần Thị Quý nguyên Trưởng Khoa TTTV, ĐHKHXHNV và gần 100 đại biểu đến từ các Thư viện thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.
Trong khuôn khổ của hội thảo đã nghe 04 tham luận với sự tham gia của các diễn giả:
- TS. Lê Thị Thành Huế, Trường Đại học Hà Nội, Uỷ viên BCH NALA với tham luận: “Quản lý chất lượng và việc thực thi quản lý chất lượng trong các thư viện đại học”
- ThS. Nguyễn Thu Thủy, Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch NALA với tham luận:” Hệ thống quản lý chất lượng hoạt động thư viện tại Đại học Bách khoa Hà Nội và một số kinh nghiệm triển khai.”
- ThS. Phạm Thị Mai, Trường Đại học Luật Hà Nội với tham luận “ Hoạt động quản lý chất lượng tại Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội”
- KS. Hoàng Dũng, Viện NC & PT Tri thức số, Uỷ viên thường trực NALA với tham luận “Chất lượng dịch vụ thư viện đại học từ góc nhìn của người sử dụng.”
Và nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận làm sáng tỏ thêm các vấn đề về quản lý chất lượng từ tổng quan cho đến thực tế.
Sau đây là một số hình ảnh của hội thảo: