HỘI NGHỊ BẠN ĐỌC 2023

Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4),ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4; Hưởng ứng ngày Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động;
Thư viện tổ chức HỘI NGHỊ BẠN ĐỌC 2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”
- Thời gian: Từ 9h00-11h00, ngày 18 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Tầng 4, Thư viện
Trân trọng kính mời quý Thầy/cô và các bạn học viên, sinh viên tới tham dự.