BÁC HỒ VỚI CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên ở Việt Nam (1/6/1950) tuy đang ở trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta khi trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước và gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng. Từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi, thiếu nhi cả nước lại hân hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ.
Nhân sự kiện này, Thư viện trân trọng giới thiệu một số tài liệu chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 .
Trân trọng giới thiệu!