Mời sử dụng CSDL ProQuest Central, CSDL Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam,CSDL nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam

       Với mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn thông tin phục vụ đào tạo và nghiên cứu, trong khuôn khổ thành viên của Hội Liên hợp Thư viện về nguồn tin điện tử, Thư viện Trường Đại học Hà Nội xin trân trọng giới thiệu tới các thầy, cô và các em  sinh viên 03 CSDL điện tử đã được cấp quyền truy cập cho Trường Đại học Hà Nội, bao gồm:

     1. CSDL ProQuest Central: Bao gồm 25 CSDL đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí (trong đó có 8000 tạp chí toàn văn), bao quát trên 160 lĩnh vực, chủ đề thuộc các ngành khoa học; Cung cấp toàn văn 56.000 luận văn các lĩnh vực; Cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp từ trên 1000 tài liệu hội nghị và báo quốc tế và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia.

     2. CSDL Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam: Bao gồm 250.000 biểu ghi về bài trích các tạp chí, kỷ yếu Hội nghị KH&CN của Việt Nam từ năm 1987 đến nay. Trong đó có gần 185.000 biểu ghi được kết nối toàn văn bài viết.

    3.  CSDL nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam: Bao gồm hơn 4.000 biểu ghi thông tin về các nhiệm vụ KH&CN đang được tiến hành và trên 30.000 biểu ghi thông tin và tóm tắt về các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã được triển khai.

   Để sử dụng các CSDL: Kính mời các thầy cô và các em sinh viên truy cập địa chỉ : http://lhtv.vista.vn/

   Trong thời gian sử dụng, mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, mong các thầy, cô phản hồi về:

   Quầy Thông tin – Tầng 1 Thư viện.

   ĐT: 024 3 8548 121 – máy lẻ 0

   DĐ: 0936.146.838 - Cô Cung Thị Thúy Hằng

   Xin trân trọng cảm ơn!