Thư mời sử dụng Bộ CSDL Emerald Emerging Markets Case Studies

 

Thực hiện Kế hoạch phát triển mở rộng nguồn thông tin điện tử phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu, Thư viện xin trân trọng giới thiệu tới các Thầy, Cô và các bạn học viên, sinh viên Bộ CSDL của NXB. Emerald : Emerald Emerging Markets Case Studies đã được cấp quyền truy cập miễn phí cho Trường Đại học Hà Nội. 

       Link truy cập: https://www.emerald.com/insight/

      (Để sử dụng bộ CSDL xin vui lòng truy cập địa chỉ thông qua các địa chỉ IP tĩnh của Nhà trường)

Bộ CSDL của NXB. Emerald là một bộ sưu tập trực tuyến về các trường hợp nghiên cứu được bình duyệt bởi các hội đồng khoa học quốc tế tập trung hỗ trợ vào việc quản lý và ra quyết định kinh doanh tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu.

Bộ sưu tập EEMCS cung cấp nội dung về các chủ đề: Giáo dục; Kế toán, Tài chính và Kinh tế; QTKD và Chiến lược; Đào tạo, phát triển và tổ chức nguồn nhân lực; Marketing; Vận hành, Chuỗi cung ứng Logistics & Chất lượng; Du lịch & Khách sạn; Quản trị Thông tin và Tri thức,....

Thư viện xin gửi kèm hướng dẫn truy cập CSDL để các Thầy, Cô  và các bạn sinh viên tham khảo.

HDSD: https://drive.google.com/file/d/1-JZOx6bIpjwvr8fTPoE8knerg1wSqn6L/view?usp=sharing

Trong thời gian sử dụng, mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, mong các thầy, cô  và các bạn sinh viên phản hồi về:            

Quầy Thông tin – Tầng 1 Thư viện.

ĐT: 024 3 8548 121 – máy lẻ 0 ;

DĐ: 0936.146.838 - Cô Cung Thị Thúy Hằng

Xin trân trọng cảm ơn!