KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2021)

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(3/2/1930 – 3/2/2021)

TRỌN NIỀM TIN YÊU VÀ TỰ HÀO VỀ ĐẢNG

       Ngày 3/2/1930, cách đây vừa tròn 91 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta

  Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), chỉ 15 năm đi theo đường lối cách mạng của Đảng, dân tộc ta đã làm nên kỳ tích vĩ đại.

Quần chúng cách mạng và tự vệ chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945.

Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2-9-1945.

Cử tri ngoại thành Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I ngày 6-1-1946. Ảnh: TL

       Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới khi nước ta có Quốc hội, có Chính phủ thống nhất cùng bản Hiến pháp tiến bộ, hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ về mặt pháp lý, đại diện cho Nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I – Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 sau Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: TL

        Năm 1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ là điểm hội tụ, kết tinh của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ 9 năm gian lao mà anh dũng. Sự hội tụ, kết tinh thắng lợi đó quy về cội nguồn thì đó chính là từ bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

         Chiến dịch Hồ Chí Minh - bản hùng ca bất diệt quyết chiến, chiến lược trong tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - là mốc son chói lọi, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã kết thúc thắng lợi và nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào"; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Xe tăng của Quân Giải phóng húc đổ cánh cổng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4 (ảnh tư liệu)

        Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) của Đảng đánh dấu sự đổi mới quan trọng của Ðảng trong lãnh đạo chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986). Ảnh: tuyengiao.vn

       1986 -2021 Đảng lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và uy tín như ngày nay

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,

 sáng 25/1/2021. Ảnh: TTXVN