Ký hiệu xếp giá 428.2 BOR
Tác giả CN Börjars, Kersti.
Nhan đề Introducing English grammar / Kersti Börjars, Kate Burridge.
Lần xuất bản Third edition.
Thông tin xuất bản Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019.
Mô tả vật lý xiv, 344 p ; 24 cm.
Đề mục chủ đề English language-Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát English language
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar
Tác giả(bs) CN Burridge, Kate.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(4): 000099256, 000111001-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155567
0024
0047DCB51DF-5302-4BCD-813E-AAEB29163CAF
005201908220923
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781138635319
039|a20190822092330|banhpt|c20190815163100|dtult|y20190815083806|zanhpt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a428.2|bBOR
1001|aBörjars, Kersti.
24510|aIntroducing English grammar / |cKersti Börjars, Kate Burridge.
250 |aThird edition.
260 |aAbingdon, Oxon ; New York, NY : |bRoutledge, |c2019.
300 |axiv, 344 p ; |c24 cm.
65010|aEnglish language|xGrammar
6530 |aNgữ pháp
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aGrammar
7001 |aBurridge, Kate.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(4): 000099256, 000111001-3
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000111003 TK_Tiếng Anh 428.2 BOR Giáo trình 3
2 000111001 TK_Tiếng Anh 428.2 BOR Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000111002 TK_Tiếng Anh 428.2 BOR Giáo trình 2
4 000099256 TK_Tiếng Anh 428.2 BOR Giáo trình 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment