DDC 428.2
Tác giả CN Börjars, Kersti.
Nhan đề Introducing English grammar / Kersti Börjars, Kate Burridge.
Lần xuất bản Third edition.
Thông tin xuất bản Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019.
Mô tả vật lý xiv, 344 p ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Grammar
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Grammar
Tác giả(bs) CN Burridge, Kate.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(3): 000099256, 000111001, 000111003
Địa chỉ 200K. Văn phòng HANU-UC(1): 000111002
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155567
0021
0047DCB51DF-5302-4BCD-813E-AAEB29163CAF
005201909181138
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781138635319
039|a20190918113825|btult|c20190822092330|danhpt|y20190815083806|zanhpt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a428.2|bBOR
1001|aBörjars, Kersti.
24510|aIntroducing English grammar / |cKersti Börjars, Kate Burridge.
250 |aThird edition.
260 |aAbingdon, Oxon ; New York, NY : |bRoutledge, |c2019.
300 |axiv, 344 p ; |c24 cm.
65010|aEnglish language|xGrammar
6530 |aNgữ pháp
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aGrammar
7001 |aBurridge, Kate.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(3): 000099256, 000111001, 000111003
852|a200|bK. Văn phòng HANU-UC|j(1): 000111002
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000111003 TK_Tiếng Anh 428.2 BOR Sách 3
2 000111001 TK_Tiếng Anh 428.2 BOR Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000111002 K. Văn phòng HANU-UC 428.2 BOR Sách 2
4 000099256 TK_Tiếng Anh 428.2 BOR Sách 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment