Ký hiệu xếp giá 428.2 NEL
Tác giả CN Nelson, Gerald
Nhan đề An introduction to English grammar / Gerald Nelson, Sidney Greenbaum.
Lần xuất bản 4th ed
Thông tin xuất bản London : Routledge, 2016.
Mô tả vật lý 335 p.; 24 cm.
Đề mục chủ đề English language-Grammar-Theory
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát English language
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN Greenbaum, Sidney.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(4): 000108555, 000111004-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155568
0024
004ECC83341-551C-4F9C-B0EB-40252A5F177A
005201908151627
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9781138855496
039|a20190815162758|btult|y20190815084409|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a428.2|bNEL
1001|aNelson, Gerald|d1959-
24513|aAn introduction to English grammar / |cGerald Nelson, Sidney Greenbaum.
250 |a4th ed
260 |aLondon :|bRoutledge,|c2016.
300 |a335 p.;|c24 cm.
65010|aEnglish language|xGrammar|xTheory
6530 |aNgữ pháp
6530 |aEnglish language
6530 |aGrammar
6530|aTiếng Anh
7001 |aGreenbaum, Sidney.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(4): 000108555, 000111004-6
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000111004 TK_Tiếng Anh 428.2 NEL Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000111005 TK_Tiếng Anh 428.2 NEL Giáo trình 2
3 000111006 TK_Tiếng Anh 428.2 NEL Giáo trình 3
4 000108555 TK_Tiếng Anh 428.2 NEL Giáo trình 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment