• Giáo trình
  • 306.44 HOL
    An introduction to sociolinguistics /
Ký hiệu xếp giá 306.44 HOL
Tác giả CN Holmes, Janet.
Nhan đề An introduction to sociolinguistics / Janet Holmes, Nick Wilson.
Lần xuất bản Fifth Edition.
Thông tin xuất bản London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
Mô tả vật lý 538 tr. ; 24 cm.
Đề mục chủ đề Sociolinguistics
Thuật ngữ không kiểm soát Sociolinguistics
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội học
Tác giả(bs) CN Wilson, Nick.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(4): 000022048, 000111010-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155570
0024
0048096DC15-8208-4C46-9F3E-728ECAD09020
005201908220924
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9781138845015
039|a20190822092447|banhpt|c20190815163131|dtult|y20190815085420|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a306.44|bHOL
1001|aHolmes, Janet.|d1947-.
24513|aAn introduction to sociolinguistics / |cJanet Holmes, Nick Wilson.
250 |aFifth Edition.
260 |aLondon ; New York : |bRoutledge, Taylor & Francis Group, |c2017.
300 |a538 tr. ; |c24 cm.
65000|aSociolinguistics
6530 |aSociolinguistics
6530|aXã hội học
7001 |aWilson, Nick.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(4): 000022048, 000111010-2
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000022048 TK_Tiếng Anh 306.44 HOL Giáo trình 4
2 000111010 TK_Tiếng Anh 306.44 HOL Giáo trình 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000111011 TK_Tiếng Anh 306.44 HOL Giáo trình 2
4 000111012 TK_Tiếng Anh 306.44 HOL Giáo trình 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment