Ký hiệu xếp giá 006.31 MIT
Tác giả CN Mitchell, Tom Michael.
Nhan đề Machine Learning / Tom M. Mitchell.
Thông tin xuất bản New York : McGraw Hill, 1997.
Mô tả vật lý XVII, 414 p.: diagrams ; 23 cm.
Đề mục chủ đề Artificial intelligence
Đề mục chủ đề Computer algorithms
Đề mục chủ đề Machine learning
Thuật ngữ không kiểm soát Máy học
Thuật ngữ không kiểm soát Trí tuệ nhân tạo
Thuật ngữ không kiểm soát Thuật toán máy tính
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên Ngành Công nghệ thông tin
Môn học Học máy và ứng dụng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000111014-5
Địa chỉ 200K. Công nghệ - Thông tin(1): 000111013
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155571
0024
0049B5DBDBA-C01F-44E4-9984-F4BD0CCABAAF
005201908160745
008081223s1997 vm| vie
0091 0
020 |a9780071154673
039|a20190816074541|btult|c20190815165122|dtult|y20190815090608|zanhpt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a006.31|bMIT
1001|aMitchell, Tom Michael.
24510|aMachine Learning / |cTom M. Mitchell.
260 |aNew York :|bMcGraw Hill, |c1997.
300 |aXVII, 414 p.: |bdiagrams ; |c23 cm.
65000|aArtificial intelligence
65000|aComputer algorithms
65000|aMachine learning
6530 |aMáy học
6530|aTrí tuệ nhân tạo
6530|aThuật toán máy tính
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
692 |aHọc máy và ứng dụng
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000111014-5
852|a200|bK. Công nghệ - Thông tin|j(1): 000111013
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000111013 K. Công nghệ - Thông tin 006.31 MIT Giáo trình 1
2 000111014 TK_Tiếng Anh 006.31 MIT Giáo trình 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000111015 TK_Tiếng Anh 006.31 MIT Giáo trình 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment