DDC 006.31
Tác giả CN Mitchell, Tom Michael.
Nhan đề Machine Learning / Tom M. Mitchell.
Thông tin xuất bản New York : McGraw Hill, 1997.
Mô tả vật lý XVII, 414 p.: diagrams ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Artificial intelligence
Thuật ngữ chủ đề Computer algorithms
Thuật ngữ chủ đề Machine learning
Từ khóa tự do Máy học
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Từ khóa tự do Thuật toán máy tính
Môn học Công nghệ thông tin
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(3): 000111013-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155571
0024
0049B5DBDBA-C01F-44E4-9984-F4BD0CCABAAF
005201912031600
008081223s1997 vm| vie
0091 0
020 |a9780071154673
039|a20191203160042|btult|c20190816074541|dtult|y20190815090608|zanhpt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a006.31|bMIT
1001|aMitchell, Tom Michael.
24510|aMachine Learning / |cTom M. Mitchell.
260 |aNew York :|bMcGraw Hill, |c1997.
300 |aXVII, 414 p.: |bdiagrams ; |c23 cm.
65000|aArtificial intelligence
65000|aComputer algorithms
65000|aMachine learning
6530 |aMáy học
6530|aTrí tuệ nhân tạo
6530|aThuật toán máy tính
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
692 |aHọc máy và ứng dụng
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(3): 000111013-5
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000111013 TK_Tiếng Anh 006.31 MIT Giáo trình 1
2 000111014 TK_Tiếng Anh 006.31 MIT Giáo trình 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000111015 TK_Tiếng Anh 006.31 MIT Giáo trình 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment