• Giáo trình
  • 005.133 SED
    Introduction to programming in Java :
DDC 005.133
Tác giả CN Sedgewick, Robert.
Nhan đề Introduction to programming in Java : an interdisciplinary approach / Robert Sedgewick, Kevin Wayne.
Lần xuất bản Second edition.
Thông tin xuất bản Boston : Addison-Wesley, 2017.
Mô tả vật lý 758 p. ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Java (Computer program language)
Thuật ngữ chủ đề Computer programming
Thuật ngữ chủ đề Computer science
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa tự do Chương trình máy tính
Từ khóa tự do Khoa học máy tính
Môn học Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Wayne, Kevin.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(3): 000111016-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155572
0024
004C80CD4A6-7827-4885-91D2-F2E56F094A4F
005201912031601
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9780672337840
039|a20191203160120|btult|c20191129164849|dtult|y20190815091236|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a005.133|bSED
1001|aSedgewick, Robert.
24510|aIntroduction to programming in Java : |ban interdisciplinary approach / |cRobert Sedgewick, Kevin Wayne.
250 |aSecond edition.
260 |aBoston : |bAddison-Wesley, |c2017.
300 |a758 p. ;|c23 cm.
65000|aJava (Computer program language)
65000|aComputer programming
65000|aComputer science
6530 |aNgôn ngữ lập trình
6530 |aChương trình máy tính
6530 |aKhoa học máy tính
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
692 |aLập trình 1
7001 |aWayne, Kevin.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(3): 000111016-8
890|a3|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000111016 TK_Tiếng Anh 005.133 SED Giáo trình 1 Hạn trả:08-02-2020
2 000111017 TK_Tiếng Anh 005.133 SED Giáo trình 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000111018 TK_Tiếng Anh 005.133 SED Giáo trình 3 Hạn trả:08-02-2020

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment