• Giáo trình
  • 005.133 SED
    Introduction to programming in Java :
Ký hiệu xếp giá 005.133 SED
Tác giả CN Sedgewick, Robert.
Nhan đề Introduction to programming in Java : an interdisciplinary approach / Robert Sedgewick, Kevin Wayne.
Lần xuất bản Second edition.
Thông tin xuất bản Boston : Addison-Wesley, 2017.
Mô tả vật lý 758 p. ; 23 cm.
Đề mục chủ đề Java (Computer program language)
Đề mục chủ đề Computer programming
Đề mục chủ đề Computer science
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ lập trình
Thuật ngữ không kiểm soát Chương trình máy tính
Thuật ngữ không kiểm soát Khoa học máy tính
Khoa Công nghệ thông tin
Chuyên Ngành Công nghệ thông tin
Môn học Lập trình 1
Tác giả(bs) CN Wayne, Kevin.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000111017-8
Địa chỉ 200K. Công nghệ - Thông tin(1): 000111016
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155572
0024
004C80CD4A6-7827-4885-91D2-F2E56F094A4F
005201908160745
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9780672337840
039|a20190816074501|btult|c20190815165609|dtult|y20190815091236|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a005.133|bSED
1001|aSedgewick, Robert.
24510|aIntroduction to programming in Java : |ban interdisciplinary approach / |cRobert Sedgewick, Kevin Wayne.
250 |aSecond edition.
260 |aBoston : |bAddison-Wesley, |c2017.
300 |a758 p. ;|c23 cm.
65000|aJava (Computer program language)
65000|aComputer programming
65000|aComputer science
6530 |aNgôn ngữ lập trình
6530 |aChương trình máy tính
6530 |aKhoa học máy tính
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
692 |aLập trình 1
7001 |aWayne, Kevin.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000111017-8
852|a200|bK. Công nghệ - Thông tin|j(1): 000111016
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000111016 K. Công nghệ - Thông tin 005.133 SED Giáo trình 1
2 000111017 TK_Tiếng Anh 005.133 SED Giáo trình 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000111018 TK_Tiếng Anh 005.133 SED Giáo trình 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment