• Bài trích
  • Cuộc đời của "đại gian thần" Hòa Thân và cách nhìn nhận của hậu thế /

Nhan đề Cuộc đời của "đại gian thần" Hòa Thân và cách nhìn nhận của hậu thế /Phạm Mai Anh,...
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý 148-160
Tóm tắt Bài viết trình bày về cuộc đời của Hòa Thân và cách nhìn của hậu thế. Từ đó, thể hiện những nhận xét, đánh giá khách quan, tổng hợp của người viết.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Trung Quốc-Nhân vật lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Hòa Thân-Cuộc đời
Từ khóa tự do Lịch sử Trung Quốc
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Nhân vật lịch sử
Từ khóa tự do Gian thần
Từ khóa tự do Hòa Thân
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hồng Anh.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Anh.
Tác giả(bs) CN Phạm, Mai Anh.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương Nga.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164556
0022
004F0F283AE-04F3-4410-A61C-479586972508
005202201181440
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220118144044|bhuongnt|y20220118143728|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
24500|aCuộc đời của "đại gian thần" Hòa Thân và cách nhìn nhận của hậu thế /|cPhạm Mai Anh,...
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |a148-160
520 |aBài viết trình bày về cuộc đời của Hòa Thân và cách nhìn của hậu thế. Từ đó, thể hiện những nhận xét, đánh giá khách quan, tổng hợp của người viết.
65017|aLịch sử Trung Quốc|xNhân vật lịch sử
65017|aHòa Thân|xCuộc đời
6530 |aLịch sử Trung Quốc
6530 |aCuộc đời
6530 |aNhân vật lịch sử
6530 |aGian thần
6530 |aHòa Thân
7000|aTrần, Thị Hồng Anh.
7000|aNguyễn, Thị Ngọc Anh.
7000|aPhạm, Mai Anh.
7000|aNguyễn, Thị Phương Nga.
773|tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào