• Bài trích
  • Nghiên cứu so sánh tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài nhân và truyện Kiều củ Nguyễn Du /

Tác giả CN Ngô, Thị Dung.
Nhan đề Nghiên cứu so sánh tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài nhân và truyện Kiều củ Nguyễn Du /Ngô Thị Dung, Đỗ Thị Tâm Đăng, Trần Thị Hoài Tâm hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 173-184
Tóm tắt Bài viết nghiên cứu so sánh tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài nhân và truyện Kiều củ Nguyễn Du.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Hình tượng nhân vật-Nghiên cứu
Từ khóa tự do Truyện Kiều
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Hình tượng nhân vật
Từ khóa tự do Kim Vân Kiều truyện
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hoài Tâm.
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Tâm Đăng.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164558
0022
004BEB04261-C277-4C8F-984C-2078F90A7466
005202201181523
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220118152310|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNgô, Thị Dung.
24510|aNghiên cứu so sánh tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài nhân và truyện Kiều củ Nguyễn Du /|cNgô Thị Dung, Đỗ Thị Tâm Đăng, Trần Thị Hoài Tâm hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 173-184
520 |aBài viết nghiên cứu so sánh tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài nhân và truyện Kiều củ Nguyễn Du.
65017|aVăn học Việt Nam|xHình tượng nhân vật|xNghiên cứu
6530 |aTruyện Kiều
6530 |aNghiên cứu
6530 |aVăn học Việt Nam
6530 |aHình tượng nhân vật
6530 |aKim Vân Kiều truyện
7000 |aTrần, Thị Hoài Tâm.
7000 |aĐỗ, Thị Tâm Đăng.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào