• Bài trích
  • Giới thiệu một số ứng dụng thông minh khi đi du lịch Trung Quốc /

Tác giả CN Nguyễn, Thị Quỳnh Anh.
Nhan đề Giới thiệu một số ứng dụng thông minh khi đi du lịch Trung Quốc /Nguyễn Thị Quỳnh Anh ; Nguyễn Thị Thanh Quý hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 185-193
Tóm tắt Bài viết giới thiệu một số ứng dụng thông minh khi đi du lịch Trung Quốc.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Trung Quốc-Ứng dụng
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Trung Quốc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Quý.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164559
0022
0040CE11E54-2E98-4161-B389-2422B06E22F6
005202201181538
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220118153848|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Thị Quỳnh Anh.
24510|aGiới thiệu một số ứng dụng thông minh khi đi du lịch Trung Quốc /|cNguyễn Thị Quỳnh Anh ; Nguyễn Thị Thanh Quý hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 185-193
520 |aBài viết giới thiệu một số ứng dụng thông minh khi đi du lịch Trung Quốc.
65017|aDu lịch|bTrung Quốc|xỨng dụng
6530 |aỨng dụng
6530 |aDu lịch
6530 |aTrung Quốc
7000 |aNguyễn, Thị Thanh Quý.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào