• Bài trích
  • Đôi đũa - văn hóa dùng đũa của người Trung Quốc /

Nhan đề Đôi đũa - văn hóa dùng đũa của người Trung Quốc /Phan Thị Ngọc Bích,...
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 194-205
Tóm tắt Bài viết chủ yếu khai thác về lịch sử hình thành đôi đũa. Đặc biệt nhấn mạnh những chứng cứ thu thập được từ khảo cổ chứng minh lịch sử lâu đời và văn hóa dùng đũa tại Trung Quốc từ xa xưa. Bên cạnh đó nêu bật những ý nghĩa văn hóa hàm chứa trong đôi đũa, giúp người học tiếng Trung Quốc ,những học giả nghiên cứu và giao lưu văn hóa với người Trung Quốc có góc nhìn chân thực và toàn diện về đôi đũa và văn hóa dùng đũa.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa Trung Quốc-Đũa-Ý nghĩa tượng trưng
Từ khóa tự do Văn hóa Trung Quốc
Từ khóa tự do Đũa
Từ khóa tự do Ý nghĩa tượng trưng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hảo.
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Thanh Huyền.
Tác giả(bs) CN Kiều, Minh Huệ.
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Ngọc Bích.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164560
0022
004807360D9-8E92-4CEC-8627-EBC80474A617
005202201181553
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220118155315|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
24500|aĐôi đũa - văn hóa dùng đũa của người Trung Quốc /|cPhan Thị Ngọc Bích,...
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 194-205
520 |aBài viết chủ yếu khai thác về lịch sử hình thành đôi đũa. Đặc biệt nhấn mạnh những chứng cứ thu thập được từ khảo cổ chứng minh lịch sử lâu đời và văn hóa dùng đũa tại Trung Quốc từ xa xưa. Bên cạnh đó nêu bật những ý nghĩa văn hóa hàm chứa trong đôi đũa, giúp người học tiếng Trung Quốc ,những học giả nghiên cứu và giao lưu văn hóa với người Trung Quốc có góc nhìn chân thực và toàn diện về đôi đũa và văn hóa dùng đũa.
65017|aVăn hóa Trung Quốc|xĐũa|xÝ nghĩa tượng trưng
6530 |aVăn hóa Trung Quốc
6530 |aĐũa
6530 |aÝ nghĩa tượng trưng
7000 |aNguyễn, Thị Hảo.
7000 |aHoàng, Thị Thanh Huyền.
7000 |aKiều, Minh Huệ.
7000 |aPhan, Thị Ngọc Bích.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào