Tác giả CN Dương, Thị Ngọc Bích.
Nhan đề Tìm hiểu về xì dầu Trung Quốc /Dương Thị Ngọc Bích ; Nguyễn Thị Hảo hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 206-217
Tóm tắt Bài viết tìm hiểu về xì dầu của Trung Quốc.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa Trung Quốc-Xì dầu
Từ khóa tự do Văn hóa Trung Quốc
Từ khóa tự do Xì dầu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hảo.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164561
0022
004E859AC91-9E30-471B-96F5-29D8BBEDF85C
005202201181608
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220118160845|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aDương, Thị Ngọc Bích.
24510|aTìm hiểu về xì dầu Trung Quốc /|cDương Thị Ngọc Bích ; Nguyễn Thị Hảo hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 206-217
520 |aBài viết tìm hiểu về xì dầu của Trung Quốc.
65017|aVăn hóa Trung Quốc|xXì dầu
6530 |aVăn hóa Trung Quốc
6530 |aXì dầu
7000 |aNguyễn, Thị Hảo.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào